Orff Yaklaşımı İle Müzik Atölyesi

ORFF yaklaşımı ile hareket müzik ve dans atölyemizde çocuklar ;
-yaratıcılığını ortaya çıkartan ve güçlendiren,
-doğaçlama gücü ve sanatsal ifade yeteneğini geliştiren,
-özgürce hareket ve dans edebildikleri,
-müziğin temel öğelerini ( ritm, notasyon, kompozisyon, form bilgisi vb.) oyunlar ve etkinlikler yoluyla, müzik aletleri ve Orff çalgıları kullanarak, “yaparak ve yaşayarak” öğreten deneyimler yaşarlar.

Bize Hemen Ulaşın!