Prodigies

Erken çocukluk, okul öncesi, ilkokulve ortaokul çağındaki çocuklar için hazırlanmış, Amerika başta olmak üzere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Japonya, Hindistan, Güney Afrika, Almanya, İngiltere ve Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde okul, sanat merkezleri ve atölyelerde uygulanan 1-13 yaş erken dönem müzik eğitimidir.
Her bir ders için özel hazırlanmış eğlenceli animasyonlarla “temel solfej eğitimi “alan öğrenciler, üç haftanın sonunda “ritim-tartım”, sekiz haftanın sonunda “dikte-duyma” çalışmalarının yanında, belirli aralıklarla “beste-kompozisyon” ve “hand sign” melodi çalışmaları ile müzikal becerilerini en üst düzeye çıkarabilmektedir.
ProdigiesMusic eğitimi alan öğrenciler,eğitim sonunda deskbelleri ile çalabilecekleri bir repertuvara sahip olmanın yannda, edindikleri tekniği piyano başta olmak üzere, ukulele, recorder(blok flüt), perküsyon (vurmalı çalgılar)gibi birçok enstrümana entegre edebilmektedir.
Sadece bir müzik ve nota eğitimi olmayan ProdigiesMusic, öğrencilere erken öğrenme çağında uluslararası müzik anlayışıyla tanışma, İngilizce’yi müzik alanında da kullanarak doğal süreçte yabancı dilini pekiştirme, sistematik biçimde ilerleyen eğlenceli içeriği ve Prodigies deskbellerin kusursuz (440hz) soundları ile bütüncül bir müzik ve nota eğitimi imkanı sunmaktadır.
CODA lisanslı bir ProdigiesMusic merkezidir ve eğitimler ProdigiesMusic eğitmeni tarafından yapılmaktadır.

Bize Hemen Ulaşın!